سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

کاپیساء باستان

 

 
 

مدیریت| ایمیل من

| خانه

پایین

?ن . کوهستانی

یکشنبه 86/10/30  ساعت 3:43 صبح

+ ماهیئت آزادی اندیشه ، و برجستگی آن بر روان جامعه

مردم ما مانند مردمان دیگر کشورهای جهان، نیاز به آزادی و دادگری دارند که بتوانند بدون ترس اندیشه‌ی خود را بازگو کنند. شهروندان تنها در برخورد و پیوند اندیشه‌ها می‌توانند از دشواری‌های اجتماع خود بکاهند. مردمی که از بازگو کردن اندیشه‌ی خود می‌ترسند در دروغ پرورده می‌شوند و برای برآوردن نیازهای زندگی دانش و توان خود را در اختیار و در سوی نیروی حاکم می‌گذارند. به زبانی دیگر با گسترش ترس از گسترش اندیشه‌ی آزاد کاسته و بر نیروی زورگویان افزوده می‌شود.
در سیاهی‌ی ترس مردم نمی‌توانند به بن‌مایه‌ی ارزش‌های اجتماعی پی ببرند. در زیر فشار ترس سود یا زیان پدیده‌های اجتماعی آشگار نمی‌شوند و مردم نمی‌توانند به درستی آرمان‌های خود را بشناسند. از این روی فرهنگ چنین مردمی از تپش بازمی‌ماند و آنها پیوسته فریب می‌خورند ولی کمتر از شکست‌های خود می‌آموزند.

بیائید به دفاع ازآزادی بیان واندیشه ابزاری تولید نمایم تا بتواند جگزین شیوه های برخورد دین باوران و خرافه پرستان و هرآنچه درماهیئت به فرهنگ بربریت تعلق میگیرد نسبت به پدیده های امثال تحول پیش شرط ترقی است ، خرد باوری را بر خرافه گوئی وجزم اندیشی برتریت بدهیم ، گردد . ماخرد باوران به جنگیدن رو نمی آوریم ، استفاده از قوه فزیکی امثال شکنجه و انواع تکالیف روانی و جسمی نشان از حیوانیت است بیائید انسان بمانیم تا همدیگر را درک کنیم .
نویسنده / کیومرث


نظر شما( )

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

لس‌آنجلس تایمز: آمریکا متحدان خود را در افغانستان از دست می‌دهد
درافغانستان دموکراسی مسئوول نا بسامانیها است یا برداشت ازآن ؟
+ ماهیئت آزادی اندیشه ، و برجستگی آن بر روان جامعه

بالا

  [ خانه| مدیریت| ایمیل من| پارسی بلاگ| شناسنامه ]

بازدید

2781

بازدید امروز

1

بازدید دیروز

0


 RSS 


 درباره خودم


 لوگوی وبلاگ

کاپیساء باستان

 اوقات شرعی

 فهرست موضوعی یادداشت ها

 لینک دوستان


اشتراک